+370 523 53 507
pasiteiravimui
Pasirinkite valiutą:
Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.menomuza.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), ir UAB "Meno mūzai" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas įsigyja prekes elektroninėje www.menomuza.lt parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 
 2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodo savo visus duomenis, spaudžiate „Pirkti“ susipažinęs su taisyklėmis jas patvirtinate, spaudžiate mygtuką „Tęsti“ , „Apmokėti“. Apmokate  (arba ne, jei pasinkote apmokėjimą vietoje, parduotuvėje). Ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 
 
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
​ 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. 
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 
 
5. Prekių kaina ir apmokėjimas 
5.1. Prekių užsakyme ir elektroninėje parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
5.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
5.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti pasirinkta valiuta (pasirinkęs valiutą prieš užsakymo patvirtinimą) išankstiniu bankiniu pavedimu arba asiskaitydamas kortele naudodamasis www.mokėjimai.lt (www.paysera.lt).
5.4. Klientas gali užsakyti prekes ir apmokėti grynais arba kortele Vilniaus ar Kauno parduotuvėse.
 
6. Prekių pristatymas ir garantijos 
6.1. Pardavėjas prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai, iškilus būtinybei, turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Pirkėjas.
6.2. Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
6.3. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo.
6.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas patikrina prekės perdavimo momentu. Priimdamas prekę Pirkėjas privalo pasirašyti prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekė jam buvo įteikta.
6.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekių gavimo.
6.6. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.
6.7. Pirkėjui apmokėjus už prekes, Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia sąskaitą faktūrą. 
6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
 6.9. Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybės reikalavimus. Kiekvienos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.10. Pirkėjui perkant dekoravimo daiktus (gipso galvas ir kt.) ir pasirenkant pristatymą paštu ar kurjeriu, Pirkėjas prisiima riziką galimai gauti pažeistas prekes, nes Pardavėjas parduoda šias prekss tik su "atsiėmimu vietoje", o, jei Pirkėjas pageidauja, išsiunčia, bet nebegali garantuoti nepažeistos prekės .
 
 7. Kitos nuostatos
7.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jose numatytiems santykiams taikoma LR teisė.
7.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
7.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
 
 
 
 
Asmens duomenų privatumo apsauga
 
1. Kiekvienas naujas Pirkėjas turi užsiregistruoti pateikdamas savo asmens duomenis:
-vardą,
-pavardę,
-telefono numerį,
-el. pašto adresą,
-adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi pateikti tokius duomenis:
-įmonės pavadinimą,
-kodą,
-PVM mokėtojo kodą (jei PVM mokėtojas).
Pirkėjas, tapęs Registruotu Vartotoju (toliau - RV) turi savo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kitus duomenis. 
2. Pardavėjas užtikrina, kad RV asmens duomenys bus naudojami tik RV identifikavimui užsakant prekes ir užsakytų prekių pristatymui. RV asmens duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik RV išreiškus sutikimą pildant registracijos formą.
3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti RV asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su RV užsakymu.
4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti RV asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
5. RV vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.menomuza.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka RV. 
 
Prekių pristatymas
 
1.  Per kurjerius. Prekės išsiunčiamos per 1 - 3 darbo dienas (esant galimybei, tą pačią darbo dieną iki 15 val.) po Jūsų užsakytų prekių apmokėjimo. Užsakymai Lietuvoje pristatomi 8 :00 - 18:00 val. darbo dienomis. Jei tuo metu negalėtumėte būti pristatymo vietoje, būtinai susisiekite su mumis arba kurjeriu. Prekės pristatomos per 2- 5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo. 
Svarbu: pastebėję siuntos pažeidimą, pažeistą vietą su visa pakuote nufotografuokite ir atsiųskite mums elektroniniu paštu. Taip pat informuokite apie pažeistas prekes, jei tokių yra. Nuostolius atlygins arba pardavėjas, arba vežėjas.
 
2. Pristatymas į užsienį. Prekes į užsienio šalis pristatome Lietuvos pašto tarifais. Pristatymo terminai: 6-8 dienos (Europos sąjungos šalys) - 12-16 dienų (kitos šalys). 
 
3. Grąžinimas. Jei dėl kokių nors priežasčių norite prekes grąžinti, privalote susisiekti su mumis per 7 darbo dienas nuo siuntos gavimo ir nurodyti: užsakymo numerį ir datą; prekės pavadinimą ir kodą; grąžinimo priežastį ( prekė pažeista ar pan.); numatomą grąžinimo datą.
SVARBU - Grąžinamos prekės turi būti originaliame įpakavime. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pristatymo atgal kaštus apmoka Pirkėjas. Jeigu prie prekės yra nuoroda, kad Prekės nesiunčiamos, o galimas tik atsiėmimas parduotuvėje, o Pirkėjas pasirenka pristatymą, už galimus Prekės pažeidimus ar kitokius sugadinimus transportavimo metu, Pardavėjas NEATSAKO.
 

Privatumo ir slapukų politika

 

UAB Meno mūza siekia apsaugoti savo naudotojų ir klientų privatumą bei gerinti vartotojų naršymo sesiją tinklapyje/svetainėje www.menomuza.lt. Ši privatumo politika yra skirta informuoti Jus, kaip renkame, apibrėžiame ir naudojame informaciją, iš kurios galima nustatyti jūsų tapatybę, pavyzdžiui: vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, kitus kontaktinius duomenis ar internetinius identifikatorius, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų platforma bei kokius ir kam skirtus slapukus (angl. cookies – slapukai, sausainiai). Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate ir paliekate mums teisę įrašyti slapukus (angl. cookies – slapukai, sausainiai) į Jūsų kompiuterį.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži, kintantys duomenų failai, kuriuos naršyklė įrašo Jūsų kompiuteryje arba įrenginyje. Slapukai leidžia tinklo serveriui perduoti duomenis į kompiuterį ar įrenginį įrašų saugojimo ir kitais tikslais. Dauguma didelių svetainių ar interneto paslaugų tiekėjų tą taip pat daro. Vieni jų yra būtini kai kurių tinklapio skilčių veikimui, kiti – skirti rinkti informaciją ir naudoti statistiką, kad būtų galima tobulinti tinklalapį ateityje. Vieni slapukai dings iš naršyklės nustatymų nutraukus sesiją tinklapyje, kiti pasiliks naršyklės nustatymuose.

Slapukai gali padėti tinklalapiui suteikti vartotojui malonesnę bei sklandesnę patirtį. Šie slapukai negali rinkti jokios jūsų kompiuteryje arba failuose esančios informacijos. Svetainėje naudojami ilgalaikiai slapukai (persistent cookies). Jie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir saugomi jame iki nurodytos galiojimo datos ar kol naudotojas juos pašalina.

Informaciją renkama tam, kad UAB Meno mūza galėtų:

 • Pateikti personalizuotą ar suasmenintą turinį;
 • Rinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, kad galėtume nuolatos gerinti svetainės dizainą ir funkcionalumą, suprasti, kaip vartotojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus.
 • Renkame Jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir tinklapio naršymo būdus Jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus. Pagal tai galime pritaikyti bendrus rinkodaros pranešimus ir reklamą remdamiesi Jūsų pateikta informacija ir informacija apie naudojimąsi mūsų platforma, produktais ar paslaugomis bei kitomis tinklalapiais.
 • Pagerinti vartotojų atsiliepimus ir atgalinį ryšį.
 • Vykdyti tiesioginę rinkodarą ir informuoti Jus apie naujas UAB Meno mūza paslaugas ir specialius pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, būtų jums vertingi, pavyzdžiui, el. paštu ir rodydami reklamą trečiųjų šalių svetainėse, kaip antai „Facebook“, “Google plus” (kai sutikimas nėra reikalingas);
 • Mūsų svetainė taip pat naudoja ar gali naudoti kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Tag Manager“, „YouTube“, „Google Maps“, “Google Analytics”, socialinių tinklų “Facebook”, “Twitter “ir kt. ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per mūsų tinklalapį. Šių įmonių slapukų naudojimui taikomos jų privatumo politikos, o ne UAB meno mūza privatumo politika.

Sutikimo atšaukimas ar kitoks nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Tokiais atvejais, kai asmens duomenis tvarkysime su Jūsų sutikimu, Jūs turėsite galimybę savo sutikimą atšaukti. Mes galime turėti ir kitų teisinių pagrindų Jūsų asmens duomenims tvarkyti kitiems anksčiau paminėtiems tikslams. Kai kuriais atvejais tiesioginės rinkodaros pranešimus galime pateikti Jums ir be Jūsų sutikimo, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Tą galite padaryti parašę mums el. laišką į pardavimai@menomuza.lt arba tiesiogiai susisiekdami su mumis.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai garantuotai saugus. Mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, tačiau vis gi negalime užtikrinti mūsų platformoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

 

Kitos svetainės, į kurias pateikiamos nuorodos mūsų platformoje

UAB Meno mūza neatsako už svetainių, kuriose pateikiamos nuorodos į www.menomuza.lt svetainę arba į kurias yra pateikiamos nuorodos mūsų platformoje, praktiką bei jose pateikiamą informaciją ar turinį. Didžiausia dalis nuorodų į kitas svetaines yra pateikiamos tik kaip informacinės nuorodos, kurios gali būti naudingos mūsų vartotojams.

Pasinaudojus pateikiama nuoroda ir perėjus iš mūsų platformos į kitą svetainę, mūsų privatumo politika netenka galios. Naršymui ir veiklai kitose svetainėse, įskaitant svetaines, į kurias pateikiamos nuorodos mūsų platformoje, galioja tos kitos svetainės taisyklės ir politika. Prieš tęsdami naršymą visuomet susipažinkite su tomis taisyklėmis ir politika.

Slapukų ištrynimas ir jų nustatymų keitimas

Jeigu norite ištrinti visus slapukus savo kompiuteryje, tai galite padaryti nesunkiai, priklausomai kokia naršykle naudojatės:

 

 • Apsilankykite svetainėje „Your Online Choices“ norėdami atsisakyti įvairių pomėgiais grindžiamų reklamų adresu: www.youronlinechoices.com/lt/.
 • „Google Analytics“. Norėdami, kad „Google Analytics“ neteiktų duomenų apie jus, galite atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (ang. Opt-Out Browser Add-On) sekdami nurodymus čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jūs galite neleisti „Google“ naudoti slapukų apsilankydami „Google“ reklamos atsisakymo puslapyje čia: www.google.com/policies/technologies/ads/.
 • „Facebook“ reklamos. Jūs galite kontroliuoti, kaip „Facebook“ naudoja duomenis norėdama jums rodyti reklamas, išjungdami reklamas, kurios gali būti grindžiamos pomėgiais ir (arba) jūsų santykiais su konkrečiais reklamuotojais, skiltyje „Reklamos nustatymai“. Daugiau informacijos ieškokite įvairiuose „Facebook“ puslapiuose, kuriuose sužinosite daugiau apie „Facebook“ reklamas ir slapukus ir kaip atnaujinti nustatymus:
 • lt-lt.facebook.com/policies/cookies/
 •  lt-lt.facebook.com/about/ads
 •  lt-lt.facebook.com/ads/preferences/edit/

 

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų veikimo principus galite rasti internete  adresu: http://www.allaboutcookies.org

Šiame skyriuje nenurodytų trečiųjų šalių atveju prašome pasidomėti jų privatumo ir slapukų politika, kad sužinotumėte daugiau apie Jums naršant rodomas reklamas ir kaip galite jų atsisakyti.

 

 

Jūs esate puslapyje: Pirkimo taisyklės

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.

Vartotojų zona

Slaptažodžio priminimas
Registruokitės dabar ir naudokitės visomis teikiamomis registruotiems vartotojams paslaugomis.